Polityka prywatności

polityka prywatnosci

Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu e-koperty.pl, są przetwarzane przez „HARTCOM” z siedzibą w Suchy Las, ul. Ogrodnicza 47.

Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:.

 • realizacji umowy
 • wysłania zamówienia
 • jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep e-koperty.pl.

  Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

 • Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:.

 • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
 • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

 • Copyright (c) by e-Koperty - Wszystkie prawa zastrzezone
  Projekt i wykonanie: a-tech.pl